Select Page
Aktualizace složení komisí SZZ 19. 9.

Aktualizace složení komisí SZZ 19. 9.

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby září 2022 SZZ – nediplomní 19. 9. 2022 od 8:30 hod. R1221. komise:předseda:  doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.členové:  Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D., Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D. R2082. komise:předseda:  doc. Mgr. Michael...
Aktualizace složení komisí SZZ 19. 9.

Odevzdání tištěné verze DP a BP

V souvislosti s termínem odevzdání elektronické verze BP a DP 11. 7. 2022 upozorňujeme, že studenti KOVF odevzdávají jeden výtisk tištěné verze práce v kroužkové vazbě se základními údaji, tj. univerzitou, fakultou, názvem práce, rokem odevzdání a jménem a příjmením...