Nick Nesbitt, Ph.D.

Odd. filozofie a etiky

E-mail: nesbitft@gmail.com

Stručná biografie

Prof. Nick Nesbitt získal doktorát na Harvardské univerzitě v oboru románské jazyky a literatura (francouzština) s vedlejší specializací na brazilskou portugalštinu. V současnosti působí na univerzitě v Princetonu. Zabývá se postkoloniální a kritickou teorií, vztahem otroctví a kapitalismu a věnuje se haitským, francouzsko-karibským a africkým studiím. Mimo jiné je autorem knih Universal Emancipation: The Haitian Revolution and the Radical Enlightenment (Virginia, 2008) a The Price of Slavery: Capitalism and Revolution in the Caribbean (Virginia, 2022).