Magisterské studium

Navazující magisterské studium programu Učitelství základů společenských věd pro 2. stupeň základní školy a střední školy je u nás možné studovat prezenčně ve zvolené kombinaci s dalším programem.

Základní charakteristika

Studium navazujícího magisterského studijního programu poskytuje absolventovi plnou aprobaci pro výuku předmětu Občanská výchova na druhém stupni základní školy a předmětů Základy společenských věd, Společenské vědy, Občanská výchova a Občanská nauka na všech typech středních škol. Cílem je poskytnout absolventovi vzdělání ve společenských vědách s důrazem na jejich interdisciplinární provázanost a jejich vztah k problematice současného světa. Studijní program respektuje vyváženost kognitivní, metodické a výchovné stránky vzdělávání a studující učí pracovat s rozdílnými předpoklady a východisky, jež jednotlivé společenské vědy skýtají pro porozumění člověka a současné společnosti. Program zrcadlí tematickou strukturu odpovídajících vzdělávacích oblastí. Vedle odborných znalostí vybavuje absolventa odbornými dovednostmi a způsobilostmi v pedagogické práci, komunikaci, argumentaci a v systematickém a kritickém postoji k výzvám současného svět. Specifikem tohoto studijního programu je interdisciplinarita a jeho orientace na problémy současného světa, vzdělání v oblasti soudobých směrů vyučování a v praktickém osvojení efektivních didaktických metod práce s interdisciplinárním provázáním se sociálními vědami a filosofie.

Studijní plán

1. ročník

Oborová didaktika 1 
Náslechová praxe s reflexí 
Oborová didaktika 2 
Souvislá praxe na ZŠ s reflexí 

Člověk v současné společnosti
Filosofie a religionistika

Tučně = povinné předměty

Netučně = povinně-volitelné předměty

2. ročník

Oborová didaktika 3
Souvislá praxe na SŠ s reflexí

Občan ve státě

Nezápadní formy myšlení
Kritické myšlení
Filosofie výchovy
Jazyk a společenská podstata člověka
Mediální výchova
Právo ve výuce ZSV
Vývoj ústavnosti 

 

Potřebujete poradit?

Doc. Michael Hauser

E-mail: michael.hauser@pedf.cuni.cz