O nás

Imagine all the people
Livin’ life in peace

John Lennon: Imagine (1971)

 

Katedra občanské výchovy a filozofie zajišťuje přípravu učitelů občanské výchovy a základů společenských věd. Ve své odborné činnosti se zaměřuje na didaktiku výuky společenských věd a občanské výchovy, vybraná témata společenských věd a filozofie.

 

Z dějin katedry

Katedra občanské výchovy vznikla na Pedagogické fakultě UK po roce 1989. Zajišťovala pregraduální přípravu učitelů občanské výchovy pro ZŠ a základů společenských věd pro SŠ. Počátkem devadesátých let se významně podílela na zpracování nové koncepce vysokoškolské přípravy učitelů občanské výchovy a základů společenských věd. Souběžně s tím její členové spolupracovali na nové pedagogické dokumentaci relevantních předmětů vyučovaných na základní škole a školách středních. Významnou měrou tak ovlivnili jejich celkové zaměření, obsah a strukturu.

Katedra a její členové se v průběhu devadesátých let účastnili celé řady výzkumných projektů orientovaných zejména na didaktiku oboru, vysokoškolskou přípravu učitelů a sociálně ekonomické postavení učitelů. V mezinárodním kontextu pracovali na projektu EU Socrates – Comenius: Education for Citizenship in Europe, a to společně s kolegy z Velké Británie, Španělska a Nizozemí.

V roce 2001 došlo ke sloučení katedry občanské výchovy s katedrou společenských věd a filosofie výchovy, která do té doby na fakultě zajišťovala výuku předmětů univerzitního základu.

Na katedře během let působili Otakar A. Funda, Petr Piťha, Radim Palouš, Václav Peřich, Jaroslava Pešková, Jiří Přibáň, Oldřich Selucký, Jan Sokol, Cyril Svoboda, Štěpán Špinka, Ivan Odilo Štampach, Zdeněk Pinc a mnozí další.

Kontakt pro média

Velmi rádi zodpovíme Vaše dotazy či vysvětlíme problematiku, která je v naší odbornosti.

doc. Michael Hauser
Vedoucí katedry

michael.hauser@pedf.cuni.cz

Oficiální fakultní kontakt pro média
Odkaz ZDE