Studenti se speciálními potřebami

Vážené studentky a vážení studenti,

Specifické potřeby má samozřejmě každý. Ti však, kdo se setkávají se studijními obtížemi (bez ohledu na to, zda prošli funkční diagnostikou, či nikoli), mohou oslovit kontaktní osobu a konzultovat svoji situaci, případné zohlednění speciálních vzdělávací potřeb (prostřednictvím modifikací výuky či ověřování studijních výsledků), dále též možnosti diagnostiky anebo využití služeb pomáhajících odborných pracovišť.

Zvláště pokud nyní čelíte potížím se vzdálenou výukou, oslovte v této věci kontaktní osobu a a vyučujícího předmětu, v jehož rámci čelíte obtížím.

Pokud jste studentkou či studentem se speciálními potřebami nebo pokud řešíte obtížnou životní  či studijní situaci, vřele doporučujeme setkat se s kontaktní osobou a sdílet své zkušenosti.

První informativní setkání doporučujeme již v prvním ročníku studia (bakalářského a navazujícího magisterského). Pozvání k setkání samozřejmě platí též v případě, kdy podporu kontaktní osoby nepotřebujete – pro nás je velmi důležité, abychom znali též pozitivní okolnosti zvládání studijních obtíží.

Kromě kontaktní osoby katedry můžete také kontaktovat paní doc. Annu Kucharskou, vyhledat potřebné informace na stánkách fakultního webu věnovaného studentům s SP, dále na stránkách univerzitního webu věnovaného studentům s SP 

Odborná pracoviště, jež poskytují široké spektrum psychologických a speciálně-pedagogických služeb, jsou přístupná prostřednictvím internetových stránek Akademické poradny pro UK – sem se též můžete obrátit, máte-li zájem o funkční diagnostiku.

Zbyněk Zicha, Ph.D.

E-mail: zbynek.zicha@pedf.cuni.cz