Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku (dále jen U3V) je specifickým zájmově orientovaným programem celoživotního vzdělávání. Jedná se o soubor programů zaměřených na vzdělávání osob v postproduktivním věku. Základním posláním U3V je otevření univerzitních zdrojů poznatků, vědomostí a dovedností osobám v seniorském věku a mezigenerační učení.

Cílem těchto programů je tedy poskytnout seniorům možnost, aby se kvalifikovaně a na univerzitní úrovni mohli systematicky seznamovat s nejnovějšími poznatky v oblasti vědy, historie, politiky, kultury apod. Mimo toho plní U3V také výraznou sociální funkci a motivuje seniory k další aktivitě.

Posluchačem U3V na UK se může stát každý občan, který dosáhl důchodového věku; věková podmínka neplatí pro držitele průkazu ZTP. U3V se mohou účastnit také váleční veteráni. U všech programů je podmínkou pro přijetí středoškolské vzdělání s maturitou.

V některých případech může být podmínka středoškolského vzdělání prominuta. Přijímání do programu je upraveno řádem CŽV. Poplatek za program se pohybuje od 300,- Kč za akademický rok. Absolventi získají osvědčení Univerzity Karlovy v Praze.

Přehled programů, obsah programů a přihlášky do jednotlivých programů naleznete na webových stránkách Centra celoživotního vzdělávání zde.