Zkoušky, změny konzultačních hodin, výuky, etc.

Dne 27.3.2018 odpadají kozultace Mgr. Samka.
V době od 22.3. do 12.4. se nebudou konat čtvrteční konzultační hodiny doc. Hausera.
Rozvrh konzultací rozšiřujícího studia na LS 2017/18
Studenty, kteří odevzdávají diplomové a bakalářské práce upozorňujeme na Opatření děkana 8/2015

Události

Katedra občanské výchovy a filosofie Univerzity Karlovy v Praze – Pedagogické fakulty
Katedra speciální pedagogiky Univerzity Karlovy – Pedagogické fakulty
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
...

[ číst dále ]

Katedra občanské výchovy a filosofie Univerzity Karlovy v Praze – Pedagogické fakulty
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

-

... [ číst dále ]

Studentský spolek Agora zve všechny zájemce na přednášky s názvem

Antropologie a nadpřirozeno

které se budou konat každou středu od 18 hodin v ...

[ číst dále ]


Jeden svět na školách ve spolupráci se Studentským spolkem Agora o.s. 
pořádali
konferenci pro studenty pedagogiky

Mediální obraz rozvojových témat...

[ číst dále ]

Katedra občanské výchovy a filosofie Univerzity Karlovy v Praze – Pedagogické fakulty
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

uspořádala
XV. tradiční...

[ číst dále ]

Stránky