Zkoušky, změny konzultačních hodin, výuky, etc.

Ve středu 7. 12. se ze zdravotních důvodů ruší výuka ing. Michaely Dvořákové, Ph.D. (Didaktika v R 130 od 11:40).
Studenty, kteří odevzdávají diplomové a bakalářské práce upozorňujeme na Opatření děkana 8/2015
Konzultace rozšiřujícího studia OV/ZSV na ZS 2016/17

Události


Jeden svět na školách ve spolupráci se Studentským spolkem Agora o.s. 
pořádají
konferenci pro studenty pedagogiky

Mediální obraz rozvojových témat...

[ číst dále ]

Existuje možnost, jak se nově podívat na svět médií a sociální komunikace?

A co v něm pak spatříme?

Tomáš Samek bude hovořit o své knize, která teoreticky i na konkrétních...

[ číst dále ]

Katedra občanské výchovy a filosofie Univerzity Karlovy v Praze – Pedagogické fakulty
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

uspořádala
XV. tradiční...

[ číst dále ]

Dne 22. 3. 2016 byla ve Velkém sále Pedagogické fakulty UK 

představena kniha PhDr. Ondřeje Lánského, Ph. D.

Je třeba zavrhnout liberalismus?

... [ číst dále ]

Katedra občanské výchovy a filosofie Univerzity Karlovy v Praze – Pedagogické fakulty
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

uspořádala
XIV. tradiční...

[ číst dále ]

Stránky