Konference 13.prosince 2022, Místnost R118, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Ondřej Zadražil získal cenu Agon

za svou bakalářskou práci Krizová komunikace v pandemii

Předmluva Michaela Hausera

k dějinám frankfurtské školy

Článek Davida Rybáka

ve Filosofickém časopise

Konference 13.prosince 2022, Místnost R118, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

 

Ondřej Zadražil získal cenu Agon

za svou bakalářskou práci Krizová komunikace v pandemii

Předmluva Michaela Hausera

k dějinám frankfurtské školy

Článek doc. Davida Rybáka

ve Filosofickém časopise

Aktuality

Odevzdání tištěné verze DP a BP na KOVF do 12. 12.

Odevzdání tištěné verze DP a BP na KOVF do 12. 12.

V souvislosti s termínem odevzdání elektronické verze BP a DP 5. 12. 2022 upozorňujeme, že studenti KOVF odevzdávají jeden výtisk tištěné verze práce v kroužkové vazbě se základními údaji, tj. univerzitou, fakultou, názvem práce, rokem odevzdání a jménem a příjmením...

Důležitá data

5. prosince
Do 5. 12. 2022 přihlašování k SZZ + odevzdání bakalářské a diplomové práce v elektronické podobě. Odevzdání práce neznamená automatické přihlášení k termínu SZZ.

16. ledna

Obhajoby bakalářských a diplomových prací na KOVF.

18. ledna
Státní závěrečné zkoušky diplomní na KOVF.

23. ledna
Státní závěrečné zkoušky nediplomní na KOVF.