O modernizaci školství a novém typu učitele

rozhovor s Michaelou Dvořákovou a Ondřeje Lánským na Aktualne.cz

Jak zapojit ukrajinské děti do českých škol?

Článek v UK Forum shrnuje rozhovor s Tomášem Samkem

Encyklopedický atlas filosofie

v digitální knihovně AV ČR

O modernizaci školství a novém typu učitele

rozhovor s Michaelou Dvořákovou a Ondřeje Lánským na Aktualne.cz

Jak zapojit ukrajinské děti do českých škol?

Článek v UK Forum shrnuje rozhovor s Tomášem Samkem

Encyklopedický atlas filosofie

v digitální knihovně AV ČR

Aktuality

SEKRETARIÁT KOVF UZAVŘEN OD 27. 3. Více viz celý text.

SEKRETARIÁT KOVF UZAVŘEN OD 27. 3. Více viz celý text.

Od 27. 3. je z důvodu pracovní neschopnosti cca na 2 týdny uzavřen sekretariát KOVF. V neodkladných případech se, prosím, obracejte na Ing. Michaelu Dvořákovou, Ph.D. (zástupkyně vedoucího katedry, michaela.dvorakova@pedf.cuni.cz) nebo na PhDr. Josefa Straceného,...

Důležitá data

5. prosince
Do 5. 12. 2022 přihlašování k SZZ + odevzdání bakalářské a diplomové práce v elektronické podobě. Odevzdání práce neznamená automatické přihlášení k termínu SZZ.

16. ledna

Obhajoby bakalářských a diplomových prací na KOVF.

18. ledna
Státní závěrečné zkoušky diplomní na KOVF.

23. ledna
Státní závěrečné zkoušky nediplomní na KOVF.