Události

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko vypisuje výběrové řízení na stipendijní místa pro...

[ číst dále ]

Obhajoby 18. 1. 2021 od 9:30 hod. v R208

Komise
předseda: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.,
členové...

[ číst dále ]

Vážení a milí kolegové, absolventi a studenti, inspirováni pozitivní zkušeností s nepravidelnými setkáváními pedagogů a studentů nad didaktikou filosofie a společenských věd bychom rádi zahájili tradici pravidelného setkání (a to především v ...

[ číst dále ]

Katedra občanské výchovy a filosofie Univerzity Karlovy v Praze – Pedagogické fakulty
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

-

... [ číst dále ]

Studentský spolek Agora zve všechny zájemce na přednášky s názvem

Antropologie a nadpřirozeno

které se budou konat každou středu od 18 hodin v ...

[ číst dále ]

Stránky