Události

Nadační fond Univerzity Karlovy, nadační fond
vyhlašuje výzvu č. 1/2021 k podávání žádostí v

GRANTOVÉ VÝZVĚ PROJEKTU
STUDENTI PROTI PANDEMII (DÁLE SPP)
NA ROK 2021

Nadační fond Univerzity Karlovy...

[ číst dále ]

Virtual panel discussion and book presentation
April 6th, 2021 12 – 2 pm EST

Speakers: Étienne Balibar (Columbia University, Paris X-Nanterre), Ivan Landa (Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences), Jana Ndiaye...

[ číst dále ]

Doktorské studium Filozofie výchovy a vzdělávání se soustřeďuje na teorie výchovy a vzdělávání v jejich vazbě k dějinám filozofie a zejména k současným filozofickým koncepcím. Filozofie výchovy a vzdělávání vychází z kritického myšlení, filozofické...

[ číst dále ]

Studenti a vyučující mohou do 30.6. 2021 využít přístup do Národní digitální knihovny, kde naleznou full-text většiny knih, časopisů, novin vydaných v českých zemích v posledních desetiletích.

Národní digitální knihovna:

...

[ číst dále ]

Pro zařazení do výběrového řízení musí student/-ka doručit nejpozději do pondělí

8. března 2021 do 15:00 hod.

do kanceláře Oddělení pro zahraniční vztahy (M. Rettigové 4, dveře R443) tyto dokumenty:

  • životopis v ČJ,
  • ...
[ číst dále ]

Stránky