Zkoušky, změny konzultačních hodin, výuky, etc.

24. 5. 2019 odpadají konzultace dr. Samka z důvodu zahraniční cesty.
Rozšiřující studium
Rozšiřující studium - Dr. Tichá zkouší na základě předchozí dohody v konzultačních hodinách
Rozšiřující studium OV/ZSV – rozvrh konzultací
Studenty, kteří odevzdávají diplomové a bakalářské práce upozorňujeme na Opatření děkana 8/2015

Události

20. 5. 2019 
9:00 Obhajoby bakalářských a diplomových prací

I. komise – R207e
Předseda: Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Členové: Mgr. David Rybák, Ph.D., PhDr. Andrea Hlaváčková Fleischerová, Ph.D.
Vedoucí a oponenti...

[ číst dále ]

Katedra občanské výchovy a filosofie Univerzity Karlovy v Praze – Pedagogické fakulty
Katedra speciální pedagogiky Univerzity Karlovy – Pedagogické fakulty
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
...

[ číst dále ]

Katedra občanské výchovy a filosofie Univerzity Karlovy v Praze – Pedagogické fakulty
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

-

... [ číst dále ]

Studentský spolek Agora zve všechny zájemce na přednášky s názvem

Antropologie a nadpřirozeno

které se budou konat každou středu od 18 hodin v ...

[ číst dále ]

Stránky