Aktuality

Odevzdání tištěné verze DP a BP na KOVF do 22. 4. 2024

Odevzdání tištěné verze DP a BP na KOVF do 22. 4. 2024

V souvislosti s termínem odevzdání elektronické verze BP a DP do 15. 4. 2024 upozorňujeme, že studující na KOVF odevzdávají jeden výtisk tištěné verze práce v kroužkové vazbě se základními údaji, tj. univerzitou, fakultou, názvem práce, rokem odevzdání a jménem a...

ÚŘEDNÍ HODINY SEKRETARITÁTU JSOU 28. 3. – 8. 4.  ZRUŠENY

ÚŘEDNÍ HODINY SEKRETARITÁTU JSOU 28. 3. – 8. 4. ZRUŠENY

28.3.-8.4. 2024 bude sekretariát KOVF uzavřen. V neodkladných případech, prosím, kontaktujte zástupce tajemnice KOVF PhDr. Josefa Straceného, CSc. na josef.straceny@pedf.cuni.cz. Dále prosíme, aby studenti, kteří nám nesou dohody k praxím, využili podatelnu v přízemí...

Důležitá data

15. a 22. dubna 2024

Do 15. 4. odevzdání elektronické verze BP/DP v SIS, do  22. 4. 2023 odevzdání práce na KOVF v tištěné podobě.

28. května 2024

Předpokládaný termín Obhajob bakalářských a diplomových prací.

29. května 2024

Předpokládaný termín Státní závěrečné zkoušky diplomní.

4. června 2024

Předpokládaný termín Státní závěrečné zkoušky nediplomní.