Zkoušky, změny konzultačních hodin, výuky, etc.

Informace pro studenty se speciálními potřebami
Od 1. 9. 2020 najdete PhDr. Lánského v místnosti v R207c a doc. Pelcovou v R432. V těchto místnostech budou také probíhat jejich konzultace.
Studenty, kteří odevzdávají diplomové a bakalářské práce upozorňujeme na Opatření děkana 37/2017

Události

Vážení a milí kolegové, absolventi a studenti, inspirováni pozitivní zkušeností s nepravidelnými setkáváními pedagogů a studentů nad didaktikou filosofie a společenských věd bychom rádi zahájili tradici pravidelného setkání (a to především v ...

[ číst dále ]

Katedra občanské výchovy a filosofie Univerzity Karlovy v Praze – Pedagogické fakulty
Katedra speciální pedagogiky Univerzity Karlovy – Pedagogické fakulty
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
...

[ číst dále ]

Obhajoby 13. 1. 2020 od 9 hod.
Místnost: R207e

Komise:
Předseda: Prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
...

[ číst dále ]

Katedra občanské výchovy a filosofie Univerzity Karlovy v Praze – Pedagogické fakulty
Katedra speciální pedagogiky Univerzity Karlovy – Pedagogické fakulty
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
...

[ číst dále ]

Katedra občanské výchovy a filosofie Univerzity Karlovy v Praze – Pedagogické fakulty
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

-

... [ číst dále ]

Stránky