Zkoušky, změny konzultačních hodin, výuky, etc.

Z důvodu nemoci se ruší výuka a konzultační hodiny Zbyňka Zichy ve dnech 27. a 28. 3.
Změna konzultací dr. Zichy
Konzultační hodiny doc. dr. N. Pelcové, CSc., až do konce měsíce března odpadají.
Studenty, kteří odevzdávají diplomové a bakalářské práce upozorňujeme na Opatření děkana 8/2015
Konzultace rozšiřujícího studia OV/ZSV na LS 2016/17

Události

Studentský spolek Agora zve všechny zájemce na přednášky s názvem

Antropologie a nadpřirozeno

které se budou konat každou středu od 18 hodin v ...

[ číst dále ]


Jeden svět na školách ve spolupráci se Studentským spolkem Agora o.s. 
pořádali
konferenci pro studenty pedagogiky

Mediální obraz rozvojových témat...

[ číst dále ]

Existuje možnost, jak se nově podívat na svět médií a sociální komunikace?

A co v něm pak spatříme?

Tomáš Samek hovořil o své knize, která teoreticky i na konkrétních...

[ číst dále ]

Katedra občanské výchovy a filosofie Univerzity Karlovy v Praze – Pedagogické fakulty
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

uspořádala
XV. tradiční...

[ číst dále ]

Dne 22. 3. 2016 byla ve Velkém sále Pedagogické fakulty UK 

představena kniha PhDr. Ondřeje Lánského, Ph. D.

Je třeba zavrhnout liberalismus?

... [ číst dále ]

Stránky