Zkoušky, změny konzultačních hodin, výuky, etc.

Ve středu 26. října se ruší konzultační hodiny Mgr. Michaela Hausera, Ph.D.
Konzultace rozšiřujícího studia OV/ZSV na ZS 2016/17

Události

Katedra občanské výchovy a filosofie Univerzity Karlovy v Praze – Pedagogické fakulty
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

uspořádala
XV. tradiční...

[ číst dále ]

Dne 22. 3. 2016 byla ve Velkém sále Pedagogické fakulty UK 

představena kniha PhDr. Ondřeje Lánského, Ph. D.

Je třeba zavrhnout liberalismus?

... [ číst dále ]

Katedra občanské výchovy a filosofie Univerzity Karlovy v Praze – Pedagogické fakulty
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

uspořádala
XIV. tradiční...

[ číst dále ]

Katedra občanské výchovy a filosofie uspořádala pro všechny učitele, doktorandy, studenty
a zájemce z řad odborné veřejnosti
přednášku prof. dr. Malte Brinkmanna z Humboldtovy univerzity v Berlíně...

[ číst dále ]

Studentský spolek Agora
spolu s Katedrou občanské výchovy a filosofie Univerzity Karlovy v Praze – Pedagogické fakulty
uspořádala pro učitele, studenty a zájemce nejen z...

[ číst dále ]

Stránky