Události

OBHAJOBY bakalářských a magisterských prací 
v pondělí 12. září 2016 od 9 hodin

1. komise (R 207e)
Předseda: doc. PhDr. Radomír Havlík, CSc.
Členové: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D., Mgr. David Rybák, Ph.D.,
vedoucí prací a ...

[ číst dále ]

Katedra občanské výchovy a filosofie Univerzity Karlovy v Praze – Pedagogické fakulty
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

uspořádala
XV. tradiční...

[ číst dále ]

Dne 22. 3. 2016 byla ve Velkém sále Pedagogické fakulty UK 

představena kniha PhDr. Ondřeje Lánského, Ph. D.

Je třeba zavrhnout liberalismus?

... [ číst dále ]

Katedra občanské výchovy a filosofie Univerzity Karlovy v Praze – Pedagogické fakulty
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

uspořádala
XIV. tradiční...

[ číst dále ]

Katedra občanské výchovy a filosofie uspořádala pro všechny učitele, doktorandy, studenty
a zájemce z řad odborné veřejnosti
přednášku prof. dr. Malte Brinkmanna z Humboldtovy univerzity v Berlíně...

[ číst dále ]

Stránky