Zkoušky, změny konzultačních hodin, výuky, etc.

Ve čtvrtek 27. 4. se ruší konzultační hodiny doc. dr. Michaela Hausera, Ph.D.
Rozšiřující studium
Konzultace dr. A. Fleischerové v úterý 25. 4. a ve čtvrtek 27. 4. se ruší. Ruší se i výuka ve čtvrtek 27. 4.
Studenty, kteří odevzdávají diplomové a bakalářské práce upozorňujeme na Opatření děkana 8/2015
Konzultace rozšiřujícího studia OV/ZSV na LS 2016/17

Události

OBHAJOBY bakalářských a magisterských prací v pondělí 22. května 2017

1. komise (R 207e - knihovna) od 9 hodin

Předsedkyně: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
Členové: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc., ing. Michaela Dvořáková,...

[ číst dále ]

Studentský spolek Agora zve všechny zájemce na přednášky s názvem

Antropologie a nadpřirozeno

které se budou konat každou středu od 18 hodin v ...

[ číst dále ]


Jeden svět na školách ve spolupráci se Studentským spolkem Agora o.s. 
pořádali
konferenci pro studenty pedagogiky

Mediální obraz rozvojových témat...

[ číst dále ]

Katedra občanské výchovy a filosofie Univerzity Karlovy v Praze – Pedagogické fakulty
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

uspořádala
XV. tradiční...

[ číst dále ]

Studentský spolek Agora
spolu s Katedrou občanské výchovy a filosofie Univerzity Karlovy v Praze – Pedagogické fakulty
uspořádala pro učitele, studenty a zájemce nejen z...

[ číst dále ]

Stránky