Zkoušky, změny konzultačních hodin, výuky, etc.

Konzultační hodiny Z. Zichy se z úterý 30.1. přesouvají na čtvrtek 1.2. v čase 13:00 - 14:00.
Závěrečné zkoušky rozšiřujícího studia OV/ZSV se konají v zimním termínu školního roku 2017/18 dne 15.1. 2018 ve 13 hod. na katedře KOVF, Rettigové 4, Praha 1., v místnosti č. 430.
Rozvrh konzultací rozšiřujícího studia na LS 2017/18
Závěrečné zkoušky rozšiřujícího studia Občanské výchovy a základů společenských věd
Studenty, kteří odevzdávají diplomové a bakalářské práce upozorňujeme na Opatření děkana 8/2015

Události

Obhajoby

8.1.2018 od 9:00

1. komise (místnost 207c)

Doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc. – předseda

Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.

Mgr. David Rybák, Ph.D.

vedoucí a oponenti

2. komise (...

[ číst dále ]

Katedra občanské výchovy a filosofie Univerzity Karlovy v Praze – Pedagogické fakulty
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

-

... [ číst dále ]

Studentský spolek Agora zve všechny zájemce na přednášky s názvem

Antropologie a nadpřirozeno

které se budou konat každou středu od 18 hodin v ...

[ číst dále ]


Jeden svět na školách ve spolupráci se Studentským spolkem Agora o.s. 
pořádali
konferenci pro studenty pedagogiky

Mediální obraz rozvojových témat...

[ číst dále ]

Katedra občanské výchovy a filosofie Univerzity Karlovy v Praze – Pedagogické fakulty
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

uspořádala
XV. tradiční...

[ číst dále ]

Stránky