Zkoušky, změny konzultačních hodin, výuky, etc.

Konzultační hodiny dr. Straceného se přesouvají z 27. 6. na 29. 6. v čase 10 - 12:15 h.
Termíny SZZ v září 2017: obhajoby 11. 9., ústní zkoušky diplomních studentů 12. 9. a ústní zkoušky nediplomních studentů 18. 9.
Závěrečné zkoušky rozšiřujícího studia Občanské výchovy a základů společenských věd
Rozšiřující studium
Studenty, kteří odevzdávají diplomové a bakalářské práce upozorňujeme na Opatření děkana 8/2015

Události

Katedra občanské výchovy a filosofie Univerzity Karlovy v Praze – Pedagogické fakulty
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

-

... [ číst dále ]

OBHAJOBY bakalářských a magisterských prací v pondělí 22. května 2017

1. komise (R 207e - knihovna) od 9 hodin

Předsedkyně: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
Členové: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc., ing. Michaela Dvořáková,...

[ číst dále ]

Studentský spolek Agora zve všechny zájemce na přednášky s názvem

Antropologie a nadpřirozeno

které se budou konat každou středu od 18 hodin v ...

[ číst dále ]


Jeden svět na školách ve spolupráci se Studentským spolkem Agora o.s. 
pořádali
konferenci pro studenty pedagogiky

Mediální obraz rozvojových témat...

[ číst dále ]

Katedra občanské výchovy a filosofie Univerzity Karlovy v Praze – Pedagogické fakulty
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

uspořádala
XV. tradiční...

[ číst dále ]

Stránky