Události

ÚSTNÍ SZZ diplomních studentů v pondělí 16. ledna 2017

Studenti magisterských zkoušek se dostaví v 8.00 hod. na KOVF ve 2. patře.
Studenti bakalářských zkoušek se dostaví v 10....

[ číst dále ]


Jeden svět na školách ve spolupráci se Studentským spolkem Agora o.s. 
pořádali
konferenci pro studenty pedagogiky

Mediální obraz rozvojových témat...

[ číst dále ]

Existuje možnost, jak se nově podívat na svět médií a sociální komunikace?

A co v něm pak spatříme?

Tomáš Samek hovořil o své knize, která teoreticky i na konkrétních...

[ číst dále ]

Katedra občanské výchovy a filosofie Univerzity Karlovy v Praze – Pedagogické fakulty
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

uspořádala
XV. tradiční...

[ číst dále ]

Dne 22. 3. 2016 byla ve Velkém sále Pedagogické fakulty UK 

představena kniha PhDr. Ondřeje Lánského, Ph. D.

Je třeba zavrhnout liberalismus?

... [ číst dále ]

Stránky