PhDr. Milan Kreuzzieger, Ph.D.

Odd. společenských věd

E-mail: milan.kzz@seznam.cz

Konzultační hodiny

po předchozí emailové domluvě