Dekoloniální pedagogika v českém vzdělávacím kontextu: reflexe a možnosti

Katedra občanské výchovy a filozofie a Katedra preprimární a primární pedagogiky vás zvou na symposium s názvem “Dekoloniální pedagogika v českém vzdělávacím kontextu: reflexe a možnosti”, které se bude konat 6. dubna 2022 v 16:30 ve Velkém sále Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (Magdalény Rettigové 4, Praha 1).

Abstrakt
O významu dekoloniálních pedagogických postupů budeme diskutovat ze tří různých perspektiv zohledňujících
světové a české souvislosti. První z nich se zaměří na téma politického charakteru výchovy orientované na aktivní
občanství, kritické myšlení a solidaritu. Druhá se zaměří na vztahy ve vzdělávacím prostředí a na význam vnímání
každého studenta jako osoby, která produkuje vědění, a to jak v zájmu vzdělávacího procesu, tak i pro podporu
společenských a politických změn. Rovněž se bude diskutovat o způsobu, jak zastavit útlak a předsudky a podporovat tak lepší svět pro všechny prostřednictvím lepšího porozumění realitě. Třetí perspektiva přiblíží základní aspekty dekolonizace myšlení a vzdělávání, přičemž se na základě analýzy zdrojů postkoloniální perspektivy bude zabývat otázkou, jak lze dnes využít dekolonizaci myšlení a vzdělávání v souvislosti s teorií psychické odolnosti (resilience) a situací klimatické krize.

Registrujte se prosím do 1. dubna 2022 na odkazu níže, protože počet účastníků je omezen / Please
register here: https://forms.gle/F4Y4jJXNtTGr9Ea36


Více informací:
Juliana Crespo Lopes, juliana.lopes@pedf.cuni.cz
Ondřej Lánský, ondrej.lansky@pedf.cuni.cz