Mgr. Marek Fapšo, Ph.D.

Odd. didaktiky

E-mail: marek.fapso@ff.cuni.cz

Konzultační hodiny

Zimní semestr: úterý

Prezenčně (místnost R 207d)

V době praxí (30.10. – 24.11) je třeba domluvit se emailem.

19. 12.  12:35-13:20

2. 1. 2024  12:35-13:20

Stručná biografie

Marek Fapšo působí jako didaktik dějepisu na FF UK a jako učitel na ZŠ. Odborně se věnuje teorii a metodologii historiografie, dějinám dějepisectví a didaktice dějepisu. V poslední době se intenzivněji zabývá implementací moderních didaktických modelů (historické myšlení, historická gramotnost) do praxe českého školství. Zároveň také realizuje projekt zaměřený na výzkum dějin vzdělávání lidí se zrakovým postižením v českých zemích kolem roku 1800.