PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.

Vedoucí katedry

E-mail: ondrej.lansky@pedf.cuni.cz

Konzultační hodiny

pátek
On-line přes aplikaci MS Teams.

14:00 – 15:00

Stručná biografie

Sociolog se zaměřením na sociologické myšlení a sociální teorie druhé poloviny 20. století s důrazem na témata modernity, pokroku, sociologie práce a marxismu. Je mimo jiné autorem knihy Je třeba zavrhnout liberalismus? K jednomu problému modernity (Praha,
2015) a připravuje český překlad knihy Oligarchie od politologa a také hosta letošního Meltingpotu Jeremy Winterse.