Doc. David Rybák

Odd. filozofie a etiky

E-mail: david.rybak@pedf.cuni.cz

Konzultační hodiny

Zimní semestr: čtvrtek
Prezenčně (místnost R 428)

14:15 – 15:15

Stručná biografie

David Rybák se zabývá především Husserlovou fenomenologií a fenomenologicky orientovanou filosofií výchovy, umožňující uchopit rozdíl mezi podstatou výchovy a jejím procesem. Je autorem monografií Fenomenologické redukce a vzdělání (2019) a Étos a světy dějin (2019).