Doc. David Rybák

Odd. filozofie a etiky

E-mail: david.rybak@pedf.cuni.cz

Konzultační hodiny

pondělí
Prezenčně (místnost R 428).

8:15 – 9:00

Stručná biografie

David Rybák se zabývá především Husserlovou fenomenologií a fenomenologicky orientovanou filosofií výchovy, umožňující uchopit rozdíl mezi podstatou výchovy a jejím procesem. Je autorem monografií Fenomenologické redukce a vzdělání (2019) a Étos a světy dějin (2019).