Doc. David Rybák

Odd. filozofie a etiky

E-mail: david.rybak@pedf.cuni.cz

Konzultační hodiny

zimní semestr 2022/23: středa (kromě 28. 12. 2022)
Prezenčně (místnost R 428).

11:35 – 12:35

Stručná biografie

David Rybák se zabývá především Husserlovou fenomenologií a fenomenologicky orientovanou filosofií výchovy, umožňující uchopit rozdíl mezi podstatou výchovy a jejím procesem. Je autorem monografií Fenomenologické redukce a vzdělání (2019) a Étos a světy dějin (2019).