doc. PaedDr. Hana Horáková, Ph.D.

Odd. společenských věd

E-mail: hana.horakova@pedf.cuni.cz

Konzultační hodiny

zimní semestr 2022/23: pondělí 21.11., 28.11 (14:30-15:15), 5.12. (14:30-15:15), 12.12., 2.1.2023

prezenčně (místnost R 207b).

15:00-15:45

Stručná biografie

Hana Horáková je sociální antropoložka a afrikanistka, působící mj. na Katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Je místopředsedkyní České asociace pro africká studia. K jejím odborným zájmům patří antropologie subsaharské Afriky s ohledem na politiku identit a nacionalismus, teorie kultury ve společenských vědách, antropologie turismu a antropologie moderní rurality. Je autorkou monografií: Národ, kultura a etnicita v postapartheidní Jižní Africe (2007), Kultura jako všelék: Kritika soudobých přístupů (2012), Transformace venkova: Turismus jako faktor rozvoje (2014). Editovala řadu kolektivních monografií, například Africa on the Move (se S. Rudwick a M. Schmiedl, 2020).