doc. PaedDr. Hana Horáková, Ph.D.

Odd. společenských věd

E-mail: hana.horakova@pedf.cuni.cz

Konzultační hodiny

Stručná biografie

Hana Horáková je sociální antropoložka a afrikanistka, působící mj. na Katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Je místopředsedkyní České asociace pro africká studia. K jejím odborným zájmům patří antropologie subsaharské Afriky s ohledem na politiku identit a nacionalismus, teorie kultury ve společenských vědách, antropologie turismu a antropologie moderní rurality. Je autorkou monografií: Národ, kultura a etnicita v postapartheidní Jižní Africe (2007), Kultura jako všelék: Kritika soudobých přístupů (2012), Transformace venkova: Turismus jako faktor rozvoje (2014). Editovala řadu kolektivních monografií, například Africa on the Move (se S. Rudwick a M. Schmiedl, 2020).