PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.

Vedoucí katedry

E-mail: ondrej.lansky@pedf.cuni.cz

Konzultační hodiny

zkouškové období leden, únor 2023: pátek (kromě 3. 2. 2023)

Prezenčně (místnost R 207c).

9:00-10:00

Stručná biografie

Ondřej Lánský se zabývá vztahem politiky a společnosti. Soustředí se na analýzy role oligarchie a elit v současném světě. Konkrétně se také zaměřuje na vliv teorií elit v českém a středoevropském sociálním a politickém myšlení. Zabývá se postkoloniálním myšlením a kritickou teorií. Vede katedru občanské výchovy a filozofie na Pedagogické fakultě UK a působí ve Filosofickém ústavu AV ČR. Mimo jiné je autorem knihy Je třeba zavrhnout liberalismus? (Praha, 2015).

https://cas-cz.academia.edu/OndrejLansky