JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.

Odd. společenských věd

E-mail: urban@prf.cuni.cz

Konzultační hodiny

Aktuální rozvržení konzultačních hodin zde.

Stručná biografie

Michal Urban je absolvent PF UK a PedF UK, od roku 2009 vyučuje základy právní didaktiky na PF UK v rámci předmětu Právní praxe na středních školách (Street Law) a vede praxe studentů PF na vybraných středních školách (více viz www.streetlaw.eu), od roku 2014 vede semináře právní didaktiky pro doktorandy PF UK. Na PF UK vyučuje i předměty Sociologie pro právníky, Čtení sociologických textů a Právo a film. Působí také na PedF UK, kde od roku 2013 vede seminář věnovaný lidským právům a didaktice práva. V rámci projektu Street Law vede taktéž kurzy právní didaktiky pro středoškolské učitele.