PhDr. Josef Stracený, CSc.

Tajemník katedry, odd. společenských věd

E-mail: josef.straceny@pedf.cuni.cz

Konzultační hodiny

zimní semestr 2022/23: středa (kromě 28. 12. 2022)
Prezenčně (místnost R 207b).

14:10 – 15:00

Stručná biografie

Josef Stracený vyučuje předměty – Politologie, Vybrané kapitoly z dějin evropského sociálně-politického myšlení, (pro obor ZSV), Úvod do politologie (pro společný základ). Vede bakalářské a diplomové práce v oboru politologie. V současné době na pracovní úvazek 0,5 (pracující důchodce). Tajemník katedry občanské výchovy a filosofie, člen ČSPV (Česká společnost pro politické vědy), člen AS Pedagogické fakulty.