PhDr. Josef Stracený, CSc.

Tajemník katedry, odd. společenských věd

E-mail: josef.straceny@pedf.cuni.cz

Konzultační hodiny

zkouškové období květen/červen 2023: nepravidelně: 16. 5.,30. 5., 6. 6., 13. 6., 20. 6.
Prezenčně (místnost R 207b).

13:00 – 14:00

Stručná biografie

Josef Stracený vyučuje předměty – Politologie, Vybrané kapitoly z dějin evropského sociálně-politického myšlení, (pro obor ZSV), Úvod do politologie (pro společný základ). Vede bakalářské a diplomové práce v oboru politologie. V současné době na pracovní úvazek 0,5 (pracující důchodce). Tajemník katedry občanské výchovy a filosofie, člen ČSPV (Česká společnost pro politické vědy), člen AS Pedagogické fakulty.