Aktuality

Složení komisí obhajob a SZZ 16., 18. a 23. 1.

Složení komisí obhajob a SZZ 16., 18. a 23. 1.

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby leden 2023 Obhajoby bakalářských a diplomových prací 16. 1. 2023 od 9:00 R 2081. komisePředseda:     doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.Členové:       doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc., Mgr....

Odevzdání tištěné verze DP a BP na KOVF do 12. 12.

Odevzdání tištěné verze DP a BP na KOVF do 12. 12.

V souvislosti s termínem odevzdání elektronické verze BP a DP 5. 12. 2022 upozorňujeme, že studenti KOVF odevzdávají jeden výtisk tištěné verze práce v kroužkové vazbě se základními údaji, tj. univerzitou, fakultou, názvem práce, rokem odevzdání a jménem a příjmením...