Konzultace doc. Rybáka se přesouvají z út 4. 6. na pon 3. 6. od 12:30
Publikováno May 30, 2024

Konzultační hodiny doc. Davida Rybáka se z důvodu konání SZZ přesouvají z úterý 4. 6. na pondělí 3. 6. od 12:30.