Doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.

Odd. didaktiky

E-mail: radim.sip@pedf.cuni.cz

Konzultační hodiny

Aktuální rozvržení konzultačních hodin zde.

Stručná biografie

Radim Šíp vystudoval Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity, dvojkombinaci český jazyk a základy společenských věd (abs. 1998). Na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity dosáhl titulu Ph.D. z oboru filozofie (abs. 2006). Ve své badatelské činnosti se věnuje teoretickým a empirickým výzkumům: a) pragmatismus a pragmatistická pedagogika, b) teorie poznání a její dopad na trendy v současné pedagogice, c) vývoj českého školského systému a inkluze. Všechny tyto oblasti se prolínají v dostupných monografiích Proč školství a jeho aktéři selhávají: Nacionalismus a kognitivní krajiny (2019) a Na cestě k inkluzivní škole: Interakce a norma (2022, ve spoluautorství se členy výzkumného týmu).