Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.

Odd. filozofie a etiky

E-mail: anna.hogenova@pedf.cuni.cz

Konzultační hodiny

Po předchozí domluvě e-mailem na anna.hogenova@pedf.cuni.cz.

Stručná biografie

Anna Hogenová vystudovala FF UK (čeština, občanská nauka) a tělesnou výchovu na FTVS UK. Je autorkou více než třiceti monografií a vysokoškolských učebnic, mnoha článků, videí na internetu, aktivně se účastnila mnoha mezinárodních i světových a evropských konferencí. Přednáší: dějiny filosofie, fenomenologii, etiku a problematiku těla a tělesnění. Soustřeďuje se na fenomenologii a daseinsanalýzu. Je matkou tří dětí, členkou OR na lékařské fakultě, je dosud vedoucí oborové rady dvaceti sedmi doktorandů, členkou mnoha redakčních rad. Narozena 23. 10. 1946 ve Flájích.