PhDr. Tereza Hyánková, Ph.D.

Odd. společenských věd

E-mail: tereza.hyankova@pedf.cuni.cz

Konzultační hodiny

Aktuální rozvržení konzultačních hodin zde.

Stručná biografie

Tereza Hyánková je kulturní antropoložka. Zaměřuje se především na antropologii severní Afriky, otázky migrace, etnicity a nacionalismu. Terénní výzkumy realizovala v České republice, Alžírsku a ve Francii. Jako vyučující působila na Katedře sociální a kulturní antropologie Univerzity Pardubice, na University of New York in Prague a na Katedře antropologie na Bryn Mawr College (USA). Je autorkou knihy Z Alžírska do budoucnosti. Kabylská migrace do České republiky (Pardubice, 2015).