Konference 100 let Frankfurtské školy: Emancipace a pekelná mašina dějin

Frankfurtská škola, známá také jako Institut pro sociální výzkum (Institut für Sozialforschung), byla založena v roce 1923 v německém Frankfurtu a stala se jedním z nejvlivnějších intelektuálních hnutí 20. století. Tato škola představovala skupinu filozofů, sociologů, politických teoretiků a kulturních kritiků, kteří se zaměřovali na analýzu společnosti a kultury s důrazem na kritickou teorii a sociální výzkum. Jejich práce byla neoddělitelně spojena s kritikou kapitalismu, totality a autoritářských režimů. To, co Frankfurtskou školu dělá nesmírně zajímavou, je její podstatný vliv na filozofii, sociologii, psychologii, politickou teorii a kulturní studia. Jejich práce poskytla základ pro mnoho důležitých konceptů, jako je kritická teorie, kulturní kritika, dialektický myšlenkový proces a analýza mediálních a masových médií. Tito myslitelé, jako Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse a Walter Benjamin, přispěli k formování intelektuálního dědictví a odkazu, který má stále zásadní význam pro studium moderní společnosti a kultury. Frankfurtská škola je zkrátka nepostradatelným bodem zájmu pro všechny, kteří se zajímají o kritickou analýzu společnosti a kultury a jejich vztahy k politice, ekonomii a lidskému vývoji.

Na konferenci se svými příspěvky vystoupí i členové katedry Michael Hauser (Význam frankfurtské školy pro současnost) a Vojtěch Ondráček (Kritická teorie sportu).

KDY: 11. listopadu 2023

KDE: Display, Dittrichova 9/337 120 00 Praha 2

PROGRAM: 13:00 – 14:30 Co je a co není Frankfurtská škola / 15:00 – 17:00 Frankfurtská škola a reflexe umění / 17:30 – 19:00 Kritické přesahy Frankfurtské školy

Registrace zde: nolog.link/s/pekelnamasina