PhDr. Milena Tichá, CSc.

Odd. společenských věd

E-mail: milena.ticha@pedf.cuni.cz

Konzultační hodiny

zimní semestr 2022/23: čtvrtek (13. 10., 27. 10., 10. 11., 24. 11., 8. 12. 2022, 5. 1. 2023)

Prezenčně (místnost R 430).

12:00 – 13:00

Stručná biografie

Milena Tichá se zabývá ekonomickým vývojem ve vyspělých zemích a odborně se zaměřuje na didaktickou aplikaci ekonomických problémů a finanční gramotnosti v rámci pregraduální přípravy učitelů občanské výchovy a základů společenských věd a na rozbor interdisciplinárního přístupu k řešení klíčových společenskoekonomických otázek. Mezi její poslední publikace patří: Ekonomie a didaktika. Finanční gramotnosti In: KURHAN, R.; PELCOVÁ, N; ZICHA, Z. Kapitoly z didaktiky filosofie, etiky a společenských věd. (Praha, 2018) a TICHÁ, M. Ekonomie a didaktika. Finanční gramotnost. In: KURHAN, R.; PELCOVÁ, N; ZICHA, Z. Kapitoly z didaktiky filosofie, etiky a společenských věd. Praha : UK Pedagogická fakulta, 2018,  s. 247- 319. ISBN 978-80-7290-984-4.