Doc.  Michael Hauser, Ph.D.

Vedoucí katedry a odd. filozofie a etiky, garant NMgr a Ph.D. programu

E-mail: michael.hauser@pedf.cuni.cz

Konzultační hodiny

Aktuální rozvržení konzultačních hodin zde.

Stručná biografie

Michael Hauser se ve své odborné práci zaměřuje na současnou kontinentální filosofii, dějiny idejí, politické a společenské myšlení. Specializuje se na kritickou teorii, moderní emancipační myšlení, postmoderní a postmarxistickou filosofii, současné ontologické myšlení, demokratickou teorii. Jako vědecký pracovník působí ve Filosofickém ústavu AV ČR v oddělení současné kontinentální filosofie.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Michael_Hauser