Doc.  Michael Hauser, Ph.D.

Vedoucí odd. filozofie a etiky, garant NMgr a Ph.D. programu

E-mail: michael.hauser@pedf.cuni.cz

Konzultační hodiny

zimní semestr 2022/23: pátek (kromě 28. 10., 18. 11., 23. 12 a 30. 12. 2022)

prezenčně (místnost R 207b)

14:00-15:00

Stručná biografie

Michael Hauser se ve své odborné práci zaměřuje na současnou kontinentální filosofii, dějiny idejí, politické a společenské myšlení. Specializuje se na kritickou teorii, moderní emancipační myšlení, postmoderní a postmarxistickou filosofii, současné ontologické myšlení, demokratickou teorii. Jako vědecký pracovník působí ve Filosofickém ústavu AV ČR v oddělení současné kontinentální filosofie.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Michael_Hauser