Doc.  Michael Hauser, Ph.D.

Vedoucí odd. filozofie a etiky, garant NMgr a Ph.D. programu

E-mail: michael.hauser@pedf.cuni.cz

Konzultační hodiny

Prezenčně (místnost R 207b)

23. 5. 11:00-12:00, 30. 5. 13:00-14:00

10. 6. 11:00-12:00, 21. 6. 16:30-17:30

Stručná biografie

Michael Hauser se ve své odborné práci zaměřuje na současnou kontinentální filosofii, dějiny idejí, politické a společenské myšlení. Specializuje se na kritickou teorii, moderní emancipační myšlení, postmoderní a postmarxistickou filosofii, současné ontologické myšlení, demokratickou teorii. Jako vědecký pracovník působí ve Filosofickém ústavu AV ČR v oddělení současné kontinentální filosofie.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Michael_Hauser