Akademičtí pracovníci

Ondřej Lánský, Ph.D.

Vedoucí katedry

Michaela Dvořáková, Ph.D.

Zástupkyně vedoucího katedry, vedoucí odd. didaktiky, garant Bc. programu

Doc. Michael Hauser

Vedoucí odd. filozofie a etiky, garant NMgr. a Ph.D. programu

Tomáš Samek, Ph.D.

Vedoucí odd. společenských věd

Martina Přibylová

Tajemnice katedry

Marek Fapšo, Ph.D.

Odd. didaktiky

Tereza Hyánková, Ph.D.

Odd. společenských věd, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami

Mgr. Vojtěch Ondráček

Odd. didaktiky

Doc. Naděžda Pelcová

Odd. filozofie a etiky

Daniela Prokschová, Ph.D.

Odd. společenských věd

Doc. David Rybák

Odd. filozofie a etiky

Josef Stracený, CSc.

Odd. společenských věd

Doc. Radim Šíp

Odd. didaktiky

Milena Tichá, CSc.

Odd. společenských věd

Michal Urban, Ph.D.

Odd. společenských věd

Externisté

Tomáš Grulich, Ph.D.

Odd. filozofie a etiky

Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.

Odd. filozofie a etiky

Milan Kreuzzieger, Ph.D.

Odd. společenských věd

Prof. Nick Nesbitt

Odd. filozofie a etiky

Mgr. Jan Šmejkal

Odd. společenských věd

Zbyněk Zicha, Ph.D.

Garant CŽV