Akademičtí pracovníci

Ondřej Lánský, Ph.D.

Vedoucí katedry, garant Bc. programu

Michaela Dvořáková, Ph.D.

Zástupkyně vedoucího katedry, vedoucí odd. didaktiky

Doc. Michael Hauser

Vedoucí odd. filozofie a etiky, garant NMgr. a Ph.D. programu

Tomáš Samek, Ph.D.

Vedoucí odd. společenských věd

Josef Stracený, CSc.

Tajemník katedry, odd. společenských věd

Martina Přibylová

Sekretářka katedry

Marek Fapšo, Ph.D.

Odd. didaktiky

doc. Hana Horáková

Odd. společenských věd

Tereza Hyánková, Ph.D.

Odd. společenských věd

Doc. Naděžda Pelcová

Odd. filozofie a etiky

Doc. David Rybák

Odd. filozofie a etiky

Milena Tichá, CSc.

Odd. společenských věd

Michal Urban, Ph.D.

Odd. společenských věd

Zbyněk Zicha, Ph.D.

Odd. didaktiky, garant CŽV,
kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami

Externisté

Tomáš Grulich, Ph.D.

Odd. filozofie a etika

Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.

Odd. filozofie a etiky

Milan Kreuzzieger, Ph.D.

Odd. společenských věd

Prof. Nick Nesbitt

Odd. společenských věd

Mgr. Vojtěch Ondráček

Odd. společenských věd

Mgr. Jan Šmejkal

Odd. společenských věd