Akademičtí pracovníci

Doc. Michael Hauser

Vedoucí katedry a odd. filozofie a etiky, garant NMgr. a Ph.D. programu

Doc. David Rybák

Zástupce vedoucího katedry, odd. filozofie a etiky

Michaela Dvořáková, Ph.D.

Vedoucí odd. didaktiky, garantka Bc. programu

Tomáš Samek, Ph.D.

Vedoucí odd. společenských věd

Martina Přibylová

Tajemnice a sekretářka katedry

Josef Stracený, CSc.

Zástupce tajemnice, odd. společenských věd

Marek Fapšo, Ph.D.

Odd. didaktiky

Tereza Hyánková, Ph.D.

Odd. společenských věd, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami

Ondřej Lánský, Ph.D.

Odd. společenských věd

Vojtěch Ondráček, Ph.D.

Odd. didaktiky

Doc. Naděžda Pelcová

Odd. filozofie a etiky, koordinátorka rigorózního řízení

Daniela Prokschová, Ph.D.

Odd. společenských věd

Doc. Radim Šíp

Odd. didaktiky

Milena Tichá, CSc.

Odd. společenských věd

Michal Urban, Ph.D.

Odd. společenských věd

Externisté

Mgr. Tomáš Bederka

Odd. společenských věd

Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.

Odd. filozofie a etiky

Mgr. Karel Minařík

Odd. didaktiky

Mgr. Petra Slámová

Odd. didaktiky

Mgr. Jan Šmejkal

Odd. společenských věd

Zbyněk Zicha, Ph.D.

Garant CŽV