Doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.

Odd. filozofie a etiky

E-mail: nadezda.pelcova@pedf.cuni.cz

Konzultační hodiny

Aktuální rozvržení konzultačních hodin zde.

Stručná biografie

Naděžda Pelcová se zabývá filosofií výchovy a dějinami výchovy a vzdělávání. Publikuje doma i v zahraničí, též na témata z filosofické a pedagogické antropologie, komeniologie a metodologie humanitních věd. Nejznámější tituly: Vzorce lidství. Filosofické základy pedagogické antropologie (Praha : Portál 2010), Człowiek i wychowanie w refleksji fenomenologicznej (Warszawa : UKSW 2014), Fenomén výchovy a etika učitelského povolání (Praha : Karolinum 2014).

Je členkou vědecké rady Pedagogické fakulty UK, dále Husitské teologické fakulty UK a Filosofické fakulty Univerzity Pardubice. Je členkou redakčních rad časopisů PAIDEIA, Paidagogos, Philosophy of Education a Topologik. Je předsedkyní mezinárodního odborného sdružení Central European Philosophy of Education Society (CEUPES).