Věda a výzkum

Naše hlavní pole působnosti jsou tyto:

Didaktika společenských věd

Jak je možné převádět současné poznatky společenských věd do výuky OV a ZSV. Zkoumání metod a technik diddaktizace společenských věd a filozofie podle platných RVP.

Filozofie vzdělávání

Předmětem je teorie a výzkum v oblasti filozofie vzdělávání, filozofie a etiky se zaměřením na studium obecných problémů v současné společnosti.

Výzkum ve společenských vědách

Zaměřujeme se na některé otázky vztahu člověka a současné společnosti: analýzy sociální struktury, jazykové konstrukce sociální identity, vztah mezi komunikací a sociálním vědomím.

Filozofie vědy

Věnujeme se filosofickým rozborům základů a vybraných aspektů vědy se zvláštním důrazem na vědy o člověku.

Kontakt pro spolupráci

Velmi rádi spolupracujeme s různými institucemi nebo základními a středními školami. V případě zájmu nás prosím kontaktujte.

doc. Michael Hauser

E-mail: michael.hauser@pedf.cuni.cz