Prostor pro spor

Jak učit o tématech, která nás rozdělují?

Sborník esejí k narozeninám Otakara A. Fundy

Online dostupné texty k jubileu dlouholetého člena katedry

Základní filosofické otázky se stále vracejí

rozhovor s Michaelem Hauserem v Hovorech s filozofy

Prostor pro spor

Jak učit o tématech, která nás rozdělují?

Sborník k narozeninám Otakara A. Fundy

Online dostupné texty k jubileu dlouholetého člena katedry

Základní filosofické otázky se stále vracejí

rozhovor s Michaelem Hauserem v Hovorech s filozofy

Aktuality

Odevzdání tištěné verze DP a BP na KOVF do 11. 12. 2023

Odevzdání tištěné verze DP a BP na KOVF do 11. 12. 2023

V souvislosti s termínem odevzdání elektronické verze BP a DP do 4. 12. 2023 upozorňujeme, že studující na KOVF odevzdávají jeden výtisk tištěné verze práce v kroužkové vazbě se základními údaji, tj. univerzitou, fakultou, názvem práce, rokem odevzdání a jménem a...

Důležitá data

4. a 11. prosince 2023

Do 4. 12. odevzdání elektronické verze BP/DP v SIS, do  11. 12. 2023 odevzdání práce na KOVF v tištěné podobě.

15. ledna 2024

Obhajoby bakalářských a diplomových prací.

17. ledna 2024

Státní závěrečné zkoušky diplomní.

22. ledna 2024

Státní závěrečné zkoušky nediplomní.