PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.

Vedoucí katedry

E-mail: ondrej.lansky@pedf.cuni.cz

Konzultační hodiny

Aktuální rozvržení konzultačních hodin zde.

Stručná biografie

Ondřej Lánský se zabývá vztahem politiky a společnosti. Soustředí se na analýzy role oligarchie a elit v současném světě. Konkrétně se také zaměřuje na vliv teorií elit v českém a středoevropském sociálním a politickém myšlení. Zabývá se postkoloniálním myšlením a kritickou teorií. Vede katedru občanské výchovy a filozofie na Pedagogické fakultě UK a působí ve Filosofickém ústavu AV ČR. Mimo jiné je autorem knihy Je třeba zavrhnout liberalismus? (Praha, 2015).

https://cas-cz.academia.edu/OndrejLansky