Mgr. Karel Minařík

Odd. didaktiky

E-mail: karel.minarik@zspartyzanska.cz

Konzultační hodiny

na základě předchozí domluvy na přednáškách nebo emailem

Stručná biografie

Karel Minařík je od roku 2012 je ředitelem Základní školy Partyzánská v České Lípě. V roce 2017 byl oceněn titulem “Českolipský pedagog roku” za inovativní přístup k rozvoji školství. Původní aprobací učitel českého jazyka a občanské výchovy na 2.st.ZŠ považuje za klíčové zaměřit pozornost učitele na rozvoj kritického myšlení žáků. V současné době spolupracuje s Nadací České spořitelny jako zástupce panelu základních škol na přípravě programů pro prohloubení finančního vzdělávání. V letech 2018 – 2023 působil jako člen Stálé konference ředitelů v projektu SYPO.