Mgr. Tomáš Bederka

Odd. společenských věd

E-mail: bederkatomas@gmail.com

Konzultační hodiny

na základě předchozí domluvy na přednáškách nebo emailem