PhDr. Daniela Prokschová, Ph.D.

Odd. společenských věd

E-mail: daniela.prokschova@pedf.cuni.cz

Konzultační hodiny

Aktuální rozvržení konzultačních hodin zde.

Stručná biografie

Daniela Prokschová je socioložkou politiky. Zabývá se zejména politickou participací mládeže, politickou socializací, občanským vzděláváním a mediální gramotností ve středoevropském kontextu. Soustředí se především na kvalitativní výzkum (motivace mladých lidí pro vstup do politických organizací v ČR a SRN, občanské vzdělávání v Karlovarském a Ústeckém kraji). Působí také v Sociologickém ústavu AV ČR. Vyučovala na Katedře sociologie FF UK a Katedře speciální pedagogiky PdF OU. Je členkou ECPR Standing Group on Citizenship, IPSA RC08 – Legislative Specialists a České společnosti pro politické vědy.