PhDr. Milena Tichá, CSc.

Odd. společenských věd

E-mail: milena.ticha@pedf.cuni.cz

Konzultační hodiny

Aktuální rozvržení konzultačních hodin zde.

Stručná biografie

Milena Tichá se zabývá ekonomickým vývojem ve vyspělých zemích a odborně se zaměřuje na didaktickou aplikaci ekonomických problémů a finanční gramotnosti v rámci pregraduální přípravy učitelů občanské výchovy a základů společenských věd a na rozbor interdisciplinárního přístupu k řešení klíčových společenskoekonomických otázek. Mezi její poslední publikace patří: Ekonomie a didaktika. Finanční gramotnosti In: KURHAN, R.; PELCOVÁ, N; ZICHA, Z. Kapitoly z didaktiky filosofie, etiky a společenských věd. (Praha, 2018) a TICHÁ, M. Ekonomie a didaktika. Finanční gramotnost. In: KURHAN, R.; PELCOVÁ, N; ZICHA, Z. Kapitoly z didaktiky filosofie, etiky a společenských věd. Praha : UK Pedagogická fakulta, 2018,  s. 247- 319. ISBN 978-80-7290-984-4.