Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D.

Odd. společenských věd, garant CŽV,

kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami

E-mail: zbynek.zicha@pedf.cuni.cz

Konzultační hodiny

zkouškové období květen/červen 2023: úterý

Prezenčně (místnost R 428)

14:00-15:00

Možné i on-line přes aplikaci Skype: live:.cid.f7077b09740a72df nebo Teams po předchozí dohodě e-mailem.

Stručná biografie

Zbyněk Zicha věří v celostní přístup ve vzdělávání, zajímá jej oblast vzájemných průniků filosofie, pedagogiky a psychoterapie. Vystudoval učitelství ČJ-ZSV (PedF UJEP v Ú. n. L.), rozšiřující AJ (MÚ ČVUT), doktorské studium filozofie (PedF UK) a vzdělává se v psychoterapii (PVŠPS). Na KOVF se věnuje didaktice společenských věd a filosofiefilosofii výchovy. Je kontaktní osobou pro studenty se speciálními potřebami, garantuje rozšiřující pedagogické studium OV a ZSV. Autorsky a edičně se podílel na kolektivních monografiích věnovaných didaktice filosofie, společenských věd a občanské výchovy: Kapitoly z didaktiky filosofie, etiky a společenských věd (2018) a Lze vychovávat k úctě a sebeúctě? (2020).