Mgr. Petra Slámová

Odd. didaktiky

E-mail: petra.kot@post.cz

Konzultační hodiny

na základě předchozí domluvy na přednáškách nebo emailem

Stručná biografie

Petra Slámová vystudovala učitelství pro 2.stupeň, ČJ – OV. Je místopředsedkyní Asociace učitelů OV/SV, pro kterou tvoří metodiky. V rámci projektu IPs Kurikulum se věnuje setkávání a sdílení zkušeností s vyučujícími občanské výchovy a dějepisu. Lektoruje kurzy zaměřující se na rozvoj digitálních kompetencí v hodinách občanské výchovy. Učí na Základní škole v České Lípě, kde zastává pozici koordinátorky občanského vzdělávání (metodická podpora pedagogickému sboru, doporučení webinářů, seminářů, odborné literatury, spolupráce na mezioborových projektech) a metodičky pedagogického rozvoje (podpora pro začínající učitele).