Mgr. Vojtěch Ondráček

Odd. společenských věd

E-mail: vojtech.ondracek@pedf.cuni.cz

Konzultační hodiny

po předchozí emailové domluvě

Stručná biografie

Vojtěch Ondráček je doktorand na Katedře občanské výchovy a filosofie Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se politickou a sociální filosofií sportu se zaměřením na kritickou teorii. V současnosti působí jako středoškolský učitel na SOŠ Ječná v Praze. Vystudoval obory mediální studia a sociologie na Fakultě sociálních studií a učitelství základů společenských věd pro střední školy na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.