Nové studijí programy přinášejí nové pojetí vzdělávání budoucích učitelů občanské výchovy a základů společenských věd. Studenti budou připravováni k učení výzev 21. století, jako je například globalizace, migrace nebo dopady klimatické krize. 

Ve společnosti můžeme jasně vnímat vzrůstající napětí související s budoucím vývojem. Dopady průmyslové civilizace a například nárůst populistických tendencí v politice představují některé výzvy, na které reagujeme posílením interdisciplinárního charakteru výuky a intenzivnějším propojením společenských věd a didaktiky: naši absolventi musejí lépe rozumět světu, ale také musí být schopni předat poznatky svým žákům,“ uvádí Ondřej Lánský, vedoucí katedry občanské výchovy a filozofie.

Katedra při tvorbě studijních programů vycházela z aktuálních poznatků společenských věd a filozofie a snaží se jich využít pro zvýšení schopnosti absolventů porozumět dynamice současného světa. Celý studijní plán je sestaven tak, aby byly studentům předávány znalosti, díky kterým budou schopni ve výuce řešit konkrétní problémy. Důraz je kladen na mediální a enviromentální výchovu, aktuální politiku a globální problémy, ale i představení nezápadních forem myšlení.