Knihy k rozebrání na katedře

Na Katedře občanské výchovy a filozofie jsou volně dostupné a určené k rozebrání knihy, na jejichž publikování se katedra a její členové podíleli.