Dekolonizace a postkolonizace: zaměřeno na Afriku

CoPřednáška a workshop
Kdy31. května 2022 10:00
OrganizujeKatedra občanské výchovy a filozofie
KdeVelký sál, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy (Magdalény Rettigové 4, Praha 1)

Abstrakt

Přednáška se zaměří na seznámení se základními aspekty postkoloniální situace a s projektem dekolonizace myšlení. V této souvislosti se bude věnovat jak vysvětlení základních historických událostí spojených se západním kolonialismem, tak tomu, jak by na tuto situaci měly reagovat humanitní a sociální vědy. Ve druhé části se zaměříme na přiblížení role Afriky (s důrazem na Keňu) v koloniální minulosti a postkoloniální současnosti.

Přednášející: Ondřej Lánský (Katedra občanské výchovy a filozofie)

Více informací: Ondřej Lánský, ondrej.lansky@pedf.cuni.cz