Odevzdání tištěné verze DP a BP na KOVF do 22. 4. 2024
Publikováno April 12, 2024

V souvislosti s termínem odevzdání elektronické verze BP a DP do 15. 4. 2024 upozorňujeme, že studující na KOVF odevzdávají jeden výtisk tištěné verze práce v kroužkové vazbě se základními údaji, tj. univerzitou, fakultou, názvem práce, rokem odevzdání a jménem a příjmením autora do 22. 4. na sekretariát KOVF nebo do podatelny s označením katedry (KOVF). Práci lze poslat také poštou.