Odhlašování ze SZZ
Publikováno September 8, 2023

Pokud se chcete odhlásit z termínu SZZ na KOVF, na který jste zapsáni, prosíme o následující:

Nejpozději 1 den před termínem (do 24:00) napište zprávu e-mailem na adresu martina.pribylova@pedf.cuni.cz, v kopii na josef.straceny@pedf.cuni.cz. Pokud byste se omlouvali v den konání SZZ, kromě zprávy e-mailem je nutné doložit originál potvrzení od lékaře nebo jiného potvrzení důvodu, pro který jste se nemohli zkoušky zúčastnit.

E-mail s omluvou formulujte takto:

Předmět zprávy: “Odhlášení ze SZZ: Jméno Příjmení, datum vašeho temínu”

Do textu zprávy uvěďte následující:

“Žádám o odhlášení ze SZZ, termín xxx (uveďte datum) datum z důvodu … (uveďte důvod, např. osobní důvody, zdravotní důvody apod.).”

Podpis.

Na základě žádosti vás omluvíme v SIS a dostanete potvrzení o odhlášení ze SZZ ve formě odpovědi na vaši původní zprávu.

V případě, že byste odpověď nedostali do dvou pracovních dnů, ozvěte se znovu.

Nic dalšího dělat nemusíte.

Děkujeme za spolupráci.