Složení komisí obhajob a SZZ 11., 13., a 18. 9.
Publikováno September 5, 2023

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby září 2023

Obhajoby bakalářských a diplomových prací 11. 9. 2023 od 9:00 hod.

R208
1. komise
předseda: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
členové: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D., doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.

R122
2. komise
předseda: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D.

členové: Mgr. Marek Fapšo, Ph.D., PhDr. Tereza Hyánková, Ph.D.

SZZ – diplomní 13. 9. 2023 od 9:00 hod.

R208
1. komise:
předseda: doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
členové: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D., PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.

R122
2. komise:
předseda: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.
členové: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D., členové: Mgr. Marek Fapšo, Ph.D.

SZZ – nediplomní 18. 9. 2023 od 9:00 hod.

R208
1. komise:
předseda: doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
členové: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D., Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D.

R122
2. komise:
předseda: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.
členové: PhDr. Milena Tichá, CSc., JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.

R125
3. komise:
předseda: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
členové: PhDr. Tereza Hyánková, Ph.D., PhDr. Josef Stracený, CSc.