Odevzdání tištěné verze DP a BP na KOVF do 24. 4.
Publikováno April 21, 2023

V souvislosti s termínem odevzdání elektronické verze BP a DP 17. 4. 2023 upozorňujeme, že studenti KOVF odevzdávají jeden výtisk tištěné verze práce v kroužkové vazbě se základními údaji, tj. univerzitou, fakultou, názvem práce, rokem odevzdání a jménem a příjmením autora do 7 kalendářních dnů od termínu odevzdání elektronické verze práce na sekretariát KOVF, popř. do podatelny s označením katedry (KOVF). Práci lze poslat také poštou.