Upozornění k odevzdávání DPP k praxím
Publikováno March 24, 2023

Upozornění pro studující k odevzdávání dohod o provedení práce (DPP) k praxím

1) Každou DPP je třeba odevzdat ve dvou vyhotoveních pro každý obor, tj. 2x pro KOVF. 1 vyhotovení zůstává na PedF, druhé je pro vyučujícího, s nímž je DPP uzavřena. Obě vyhotovení musí být podepsaný originál.

2) Zkontrolujte, zda v bodu 1. sjednaný pracovní úkol máte vyplněné svoje jméno a obor.

3) Pokud je sekretariát KOVF uzavřen, zanechte, prosím, obě vyhotovení DPP v podatelně v přízemí M. Rettigové 4 s označením „KOVF“. Nejpozději hned druhý den si je vyzvedneme.

DPP K PRAXÍM OD 27. 3., PROSÍM, ODEVZDÁVEJTE POUZE NA PODATELNU V PŘÍZEMÍ S OZNAČENÍM „KOVF“.