Kurz Body, Language, and Identity
Publikováno March 5, 2022

Cílem semináře je prostřednictvím antropologických a lingvistických perspektiv pochopit vzájemný vztah mezi tělem, jazykem a lidskou identitou. Pomocí teoretických, praktických a občas i netradičních metod budeme směřovat k hlubšímu sebepoznání a rovněž se budeme ptát, jak takové poznání můžeme využít v pedagogické praxi.
Předmět je vyučován v angličtině.
Víc informací zde.