Odevzdání tištěné verze DP a BP na KOVF do 11. 12. 2023
Publikováno December 5, 2023

V souvislosti s termínem odevzdání elektronické verze BP a DP do 4. 12. 2023 upozorňujeme, že studující na KOVF odevzdávají jeden výtisk tištěné verze práce v kroužkové vazbě se základními údaji, tj. univerzitou, fakultou, názvem práce, rokem odevzdání a jménem a příjmením autora do 11. 12. na sekretariát KOVF nebo do podatelny s označením katedry (KOVF). Práci lze poslat také poštou.