Odevzdání tištěné verze DP a BP na KOVF do 12. 12.
Publikováno December 9, 2022

V souvislosti s termínem odevzdání elektronické verze BP a DP 5. 12. 2022 upozorňujeme, že studenti KOVF odevzdávají jeden výtisk tištěné verze práce v kroužkové vazbě se základními údaji, tj. univerzitou, fakultou, názvem práce, rokem odevzdání a jménem a příjmením autora do 7 kalendářních dnů od termínu odevzdání elektronické verze práce na sekretariát KOVF, popř. do podatelny s označením katedry (KOVF). Práci lze poslat také poštou.