Odevzdání tištěné verze DP a BP na KOVF do 17. 7.
Publikováno June 29, 2023

V souvislosti s termínem odevzdání elektronické verze BP a DP do 10. 7. 2023 upozorňujeme, že studující na KOVF odevzdávají jeden výtisk tištěné verze práce v kroužkové vazbě se základními údaji, tj. univerzitou, fakultou, názvem práce, rokem odevzdání a jménem a příjmením autora do 17. 7. na sekretariát KOVF nebo do podatelny s označením katedry (KOVF). Práci lze poslat také poštou.

Upozorňujeme, že od 3. do 7. 7. a od 17. do 21. 7. bude z důvodu dovolené sekretariát KOVF uzavřen. Prosíme studující, aby v době dovolené práce odevzdávali do podatelny v přízemí s označením “KOVF”.