Ústní část zkoušky

Ústní část zkoušky probíhá  komisionálně, a to z předmětů:

  • pedagogická psychologie (požadavky formuluje katedra psychologie)
  • filosofie výchovy (požadavky formuluje KOVF)
  • občanská výchova a základy společenských věd (požadavky formuluje KOVF)

V případě neúspěšnosti v kterékoliv části, opakuje se celá rigorózní zkouška (lze ji opakovat jen jednou). Obhájenou rigorózní práci je možné při opakovaném rigorózním řízení uznat.