Univerzitní základ magisterského studia

Dovolujeme si upozornit studenty, že údaje o studijních programech zde uvedené mají pouze informativní charakter. Je možné, že některé kurzy nejsou v tomto akademickém roce vyučovány. Smyslem následujících přehledů je poskytovat studentům podrobné informace o jednotlivých kurzech (např. anotace kurzů, seznamy povinné a doporučené literatury, sylaby kurzů, studijní materiály atd).

Přesné a aktuální informace o studijních programech pro daný akademický rok naleznete v Karolince.

Předmět Doplňující informace neuvedené v Karolínce nebo v SIS
Profesní etika Doplněná anotace
Rozšířený seznam studijní literatury
Filosofie výchovy  
Filosofie člověka  
Religionistika  
Tělo a tělesnost  
Ekonomika veřejného a soukromého školství  
Demokracie a ústavnost  
Vybrané kapitoly z dějin evropského politického myšlení Základní a doporučená studijní literatura
Projekt moderny